چسباندن اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس

چسباندن: اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس خودرو مرسدس بنز C کلاس کابریولت مرسدس بنز

گت بلاگز اخبار پزشکی بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند

افرادی که از سرطان دوره کودکی زنده مانده اند بیش از دو برابر جمعیت عمومی در بزرگسالی در معرض فشارخون اوج قرار دارند.

بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند

بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند

عبارات مهم : ارتباط

افرادی که از سرطان دوره کودکی زنده مانده اند بیش از دو برابر جمعیت عمومی در بزرگسالی در معرض فشارخون اوج قرار دارند.

به گزارش مهر، اصلاح در روند درمان به شکل قابل توجهی موجب زیاد کردن قیمت بقاء کودکان مبتلا به سرطان شده است است و ۸۳ درصد کودکان جهت مدت طولانی زنده می مانند.

بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند

با این حال، قیمت بقاء دارای عوارض جانبی بلندمدتی هم هست. فشاخون اوج یک فاکتور پرخطر قابل اصلاحی است که ریسک پرسشها قلبی را زیاد کردن می دهد.

تحقیق نشان داده است که فشارخون اوج می تواند تاثیر منفی بر بازماندگان سرطان از دوره کودکی که تحت درمان های کاردیوتوکسیک نظیر انتراسیکلین یا تصویر از قفسه سینه بوده اند،را شدت یافتن نماید.

افرادی که از سرطان دوره کودکی زنده مانده اند بیش از دو برابر جمعیت عمومی در بزرگسالی در معرض فشارخون اوج قرار دارند.

برای ارزیابی شیوع فشارخون اوج در بین بازماندگان سرطان دوره کودکی، تیم تحقیق بیمارستان تحقیقات کودکان تنسی، ۳۰۱۶ فرد بزرگسال را بررسی کردند.

تحقیقات نشان داد شیوع فشارخون اوج در بازماندگان سرطان از دوره کودکی ۲.۶ برابر زیاد بود.

همچنین به گفته محققان، شیوع فشارخون با زیاد کردن سن زیاد می شد؛ طوریکه در سن ۳۰ سالگی، ۱۳ درصد مبتلا به فشارخون بودند؛ در ۴۰ سالگی، ۳۷ درصد مبتلا به فشارخون و تا ۵۰ سالگیبیش از ۷۰ درصد بازماندگان مبتلا به فشارخون بودند.

بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند

مطالعه نشان داد قرارگیری در معرض رادیوتراپی یا شیمی درمانی ارتباط چشمگیری با فشارخون اوج نداشت. از اینرو ارتباط بین بازماندگان سرطان دوره کودکی و فشارخون دوره بارداری منوط به چندین فاکتور است ک هباید در اینده مورد تحقیق قرار گیرد.

واژه های کلیدی: ارتباط | کودکان | تحقیقات | فشارخون | شیمی درمانی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz