چسباندن اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس

چسباندن: اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس خودرو مرسدس بنز C کلاس کابریولت مرسدس بنز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بودجه ۹۷ تورم‌زاست / فرشاد مومنی

فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را ترساندن می‌کند.

بودجه ۹۷ تورم‌زاست / فرشاد مومنی

فرشاد مومنی: بودجه ۹۷ تورم زاست

عبارات مهم : سیاست

فرشاد مومنی می گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست گذاری هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم زاست و معیشت مردم را ترساندن می کند.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به عنوان نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی تخصیص داده شده است داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه های کوته نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب های بسیاری می کند.

بودجه ۹۷ تورم‌زاست / فرشاد مومنی

او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم گیری را به این توصیه جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت بندی دقیق از پرسشها کشور کند، امکان برون رفت از هیچ یک از چالش ها محقق نمی شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش ها باشیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی وفقه شاهد مسئولیت گریزی نظام واری از مسئولیت های نهادهای قدرت بودیم. این امر به خاص در مسئله تغذیه و آموزش های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه هست. شما نسبت هزینه ای که دولت جهت آموزش و بهداشت می کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است.

فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را ترساندن می‌کند.

وی ادامه داد: هنگامی که توجه کافی نمی شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل گیری چسب اجتماعی منجر می شود، طبیعتا سرمایه های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می دهند.

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می بینید که با وجود اینکه مردم در تصویر العمل به سهل انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت های تولیدی مقهور فعالیت های غیر مولد شده است هست. ادامه این اوضاع هزینه های جبران ناپذیری دارد.

این اقتصاددان بیان کرد: هنگامی که به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می کنیم می بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه متفاوت حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و هنگامی که امنیت اجتماعی را به علت سهل انگاری ها متزلزل می کنیم با بحران اندیشه ای و فرهنگی روبه رو می شویم و هنجارها و ارزش ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب های اجتماعی به مراتب شکننده تر از اوضاع اقتصادی می شود.

بودجه ۹۷ تورم‌زاست / فرشاد مومنی

مومنی گفت: نقطه ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از بااهمیت ترین این بخشها هم نظام تامین اجتماعی است که جهت مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی بحران فکری حاکم بر سیستم تصمیم گیری نیز تاکنون موفق به چاره اندیشی مناسب جهت آن ها نشده است و بعضا دیده شده است که بر آتش بحران نفت ریخته می شود.

وی بیان کرد: یک نمونه دم دستی آن را در جهت گیری های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازبینی اساسی در هزینه های غیر مهم مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می کند.

فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را ترساندن می‌کند.

این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت هایی که سیاست های تورم زا جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست گذاری بودجه ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست های تورم زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد برطرف بحران از غیر مولدهاست به بهای شدت یافتن بحران معیشت مردم تمام می شود.

واژه های کلیدی: سیاست | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | لایحه بودجه | آسیب های اجتماعی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz