چسباندن اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس

چسباندن: اینترنت رایگان مرسدس بنز C کلاس خودرو مرسدس بنز C کلاس کابریولت مرسدس بنز

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید ، مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من ادعا می‌کنم کارنامه ۷ ماهه ما کاملا قابل دفاع است و با هیچ هفت ماه و نیم قبلی قابل قیاس نیست. 

شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید ، مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم

مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم/شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من ادعا می کنم کارنامه ۷ ماهه ما کاملا قابل دفاع است و با هیچ هفت ماه و نیم قبلی قابل قیاس نیست.

به گزارش فارس،در شروع بررسی استعفا محسن هاشمی، خطاب به شهردار تهران:آقای نجفی علی رغم میل به استعفا جهت توضیحات مورد نیاز به پشت تیریبون تشریف بیاورید.

محمد علی نجفی همچنین در جلسه بررسی استعفایش از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به شوخی شهربانو امانی مبنی بر اینکه امروز لشکر کشی کرده اید،گفت: این لشگر کشی جهت زمانی بوده که شورا شهردار را عزل کند ولی الان برعکس شده است است و خود مدیران لطف کردند و آمدند.

شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید ، مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هنگامی که مهمترین خبر روز می شود بدهی 14 میلیون تومانی شورا جهت سفره هفت سین و آن را در برابر بدهی 52 هزار میلیاردی شهرداری قرار دهیم متوجه خیلی از مسایل می شویم .

نجفی گفت: من ادعا می کنم کارنامه 7 ماهه ما کاملا قابل دفاع است و با هیچ هفت ماه و نیم قبلی قابل قیاس نیست.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من ادعا می‌کنم کارنامه ۷ ماهه ما کاملا قابل دفاع است و با هیچ هفت ماه و نیم قبلی قابل قیاس نیست. 

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بودجه شهرداری ضعف اساسی داشت. واقعا وجود تیم کمیسیون برنامه و بودجه شورا باعث شد عالی ترین نحو اجرا شود.

وی گفت: ما 95 درصد تحقق بودجه در 6 ماهه دوم داشتیم. جهت بودجه سال 95، پنج هزار میلیارد وام گرفتند تا بودجه محقق شود و شما با تحقق بودجه ما قیاس کنید.

به اعتقاد شهردار تهران، ما کارنامه قابل قبولی داریم و اگر کسانی مدعی هستند حاضریم به بحث بنشینیم.

شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید ، مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم

نجفی گفت: بالاخره اینقدر زدند تا یکی به نشانه خورد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پش گویی های پیغمبرگونه بعضی در مورد بیماری من درست از آب نیامد. واقعیت این است که هنگامی که مسئولیت شهرداری را قبول کردم مریض نبودم ، پیشگویان خوشحال نباشند بیماری فعلی من تازه هست. یک ماه و نیم است برمن عارض شده است و درمان آن انرژی می گیرید و دیگر انرژی مورد نیاز جهت رتق و فتق امور شهرداری نیست. اقتضای جسمی بنده ایجاب می کند این مسئولیت را به دیگری واگذار کنم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من ادعا می‌کنم کارنامه ۷ ماهه ما کاملا قابل دفاع است و با هیچ هفت ماه و نیم قبلی قابل قیاس نیست. 

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ادامه این اوضاع به شورا هم لطمه وارد می کند از میان معاونان من کسانی هستند که شایسته شهردار شدن را دارند.

ادامه دارد

شهردار را از میان معاونانم گزینش کنید ، مرا عزل نکردید که لشکر کشی کنم

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | بیماری | کارنامه | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz